Pita Chips

נחתתי באטלנטה, ימים ספורים לפני חג השבועות, תוך מספר ימים הסתדרתי על דירה לגור בה. לא יכולתי לעשות זאת ללא עזרתם של לי ויריב, זוג ישראלים מקסים, שהמחיש לי מהי "ערבות הדדית". לאות הערכה, וגם בגלל שרציתי להוכיח את כישוריי האפייה והבישול שלי, הזמנתי אותם לארוחת שבועות אצלי בדירה החדשה. מה כבר יכול להיות מסובך…