Pound my way to Bingo

הפעם "דברים שאת עושה פעם ראשונה בחייך", בחסות מאדי, השותפה האגדית שלי ובשיתוף אבי. רגע, עצרו הכל,"אבי?! מי זה אבי?!"' אני שומעת את כל הפולניות שואלות. אז רק כדי להרגיע, אבי הוא קולגה, האח הקטן המאומץ שלי והפרטנר שלי "להרפתקאות בעיר הגדולה" (כן הוא גם רווק, לכל מי שמעוניינת, לפנות לפרטי). אפשר להמשיך? תודה.  הרבה…